Regisztrálom a Boltomat!
DUNAPLASZT Csatornafesték

DUNAPLASZT Csatornafesték

Ajánlja a terméket másoknak!
Nincs kiválasztva termékváltozat...Nincs elérhető ár!

Termékváltozatok

antik-réz, fényes, 0,75 l
3 ajánlat
7620Ft-tól
antik-réz, fényes, 0.25 l
5 ajánlat
2870Ft-tól
bronz, fényes, 0,25 l
3 ajánlat
2870Ft-tól
bronz, fényes, 0.75 l
5 ajánlat
7620Ft-tól
bronz, fényes, 400 mlaeroszol
2 ajánlat
Érdeklődjön
ezüst, fényes, 0,25 l
3 ajánlat
2870Ft-tól
ezüst, fényes, 0.75 l
5 ajánlat
7620Ft-tól
ezüst, fényes, 400 mlaeroszol
2 ajánlat
Érdeklődjön
ó-metáll, fényes, 0,25 l
3 ajánlat
2870Ft-tól
ó-metáll, fényes, 0.75 l
5 ajánlat
7620Ft-tól
réz, fényes, 0,25 l
3 ajánlat
2870Ft-tól
réz, fényes, 0.75 l
5 ajánlat
7620Ft-tól
réz, fényes, 400 mlaeroszol
2 ajánlat
Érdeklődjön
13 db termékváltozat elérhető

Boltok és áruházak ajánlatai országszerte

Termék részletes leírása

DUNAPLASZT Csatornafesték

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, fémhatású pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.
BTO 2430125000

Választék:
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK réz
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK ó-metál
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK ezüst
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK bronz
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK antik-réz

Alkalmazási terület: Elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is. A DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK termékek bevonata fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenáll. Bevonatuk időjárásálló.

Minőségi jellemzők:

Külső

színes homogén eloszlású szuszpenzió

Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve

min. 60 s

Nem illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 
105 oC-on 3 óra

min. 55%

Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on

1.fokozat

max. 30 perc

6.fokozat

max. 24 óra

Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979) a második réteggel

2-5 óra (a felhordás módjától függően)

Bevonat külseje

egyenletes, szemcsementes, metálfényű

Tapadás könnyű- és színesfémen, valamint acél-felületen (MSZ EN ISO 2409:1999)

0 fokozat

Rugalmasság, Erichsen, (MSZ 9640/6:1987)

min. 7 mm

Keménység, ingás módszerrel (MSZ 9640/14:1982)

min. 30%

Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)

5-6 m2/kg

Ellenállóképesség

Vízben (MSZ 9640/11:1983) 20 oC-on, 15 napig tartó bemerítés után

a bevonat változatlan

Ásványolajban (MSZ 9640/28:1988) 15 napig tartó bemerítés után

a bevonat változatlan

3%-os nátronlúg-oldatban (MSZ 9640/14:1988) 15 napig tartó bemerítés után

a bevonat változatlan

3%-os ecetsav-oldatban (MSZ 9640/14:1988) 24 órai bemerítés után

a bevonat változatlan

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.

Csomagolás: 0,25, 0,75 és 2,5 literes címkével ellátott ónozott patentdoboz.

Alkalmazás: Acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. A DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK zománcfestéket általában 2-3 rétegben alkalmazzák. A száraz rétegvastagság acélfelületek esetében beltéren legalább 60-80 µm, kültéren min. 120 µm szükséges.  Könnyűfémfelületekre 40-60 µm rétegvastagság alkalmazandó két rétegben. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra száradási időt kell biztosítani.

Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:
         0 oC-on 10 nap,
       5 oC-on  5 nap száradási időt kell biztosítani, és ez alatt az idő alatt nedvesség, eső és párásság sem érheti a bevonatot.  

A DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK termékek felvitele ecseteléssel, teddy hengerrel és szórással egyaránt végezhető.

Hígítás: Nem szükséges, de IZOFIX Hígító 513-mal lehetséges.

Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz- és robbanásveszélyes!

Veszélyes anyagtartalom: 1-2 % xilol, 20-25 % 1-metoxi-2-propilacetát, 15-20 % izobutilacetát.

VOC tartalom: 500 g/l

Figyelmeztető  mondatok:
                H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
                H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
                EUH 66 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:
                P 102 Gyerekektől elzárva tartandó. 
                
P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
                
P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.    
 
               P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
                P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
                P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.