Regisztrálom a Boltomat!

DUNAPLASZT Csatornafesték

Ajánlja a terméket másoknak!
Válasszon termékváltozatot:
Nincs kiválasztva termékváltozat...Nincs elérhető ár!

Boltok és áruházak ajánlatai országszerte

Termék részletes leírása

DUNAPLASZT Csatornafesték

MŰSZAKI ADATOK

Felépítés: Különleges vinilpolimer műgyanta alapú, lágyítót, fémhatású pigmenteket és oldószereket tartalmazó festékek. Inhibitív pigmentet is tartalmaz.
BTO 2430125000

Választék:
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK réz
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK ó-metál
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK ezüst
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK bronz
DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK antik-réz

Alkalmazási terület: Elsősorban könnyű-és színesfémek (alumínium, sárga-és vörösréz, horgany, ón, ónozott és horganyzott felületek) bevonására alkalmasak, de előnyösen alkalmazhatók acélfelületek bevonására is. A DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK termékek bevonata fényálló, víz, olaj, lúg, só és ezek oldatainak tartósan ellenáll. Bevonatuk időjárásálló.

Minőségi jellemzők:

Külső

színes homogén eloszlású szuszpenzió

Kifolyási idő 20 oC-on (MSZ EN 535:1994) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve

min. 60 s

Nem illóanyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 
105 oC-on 3 óra

min. 55%

Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 oC-on

1.fokozat

max. 30 perc

6.fokozat

max. 24 óra

Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979) a második réteggel

2-5 óra (a felhordás módjától függően)

Bevonat külseje

egyenletes, szemcsementes, metálfényű

Tapadás könnyű- és színesfémen, valamint acél-felületen (MSZ EN ISO 2409:1999)

0 fokozat

Rugalmasság, Erichsen, (MSZ 9640/6:1987)

min. 7 mm

Keménység, ingás módszerrel (MSZ 9640/14:1982)

min. 30%

Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)

5-6 m2/kg

Ellenállóképesség

Vízben (MSZ 9640/11:1983) 20 oC-on, 15 napig tartó bemerítés után

a bevonat változatlan

Ásványolajban (MSZ 9640/28:1988) 15 napig tartó bemerítés után

a bevonat változatlan

3%-os nátronlúg-oldatban (MSZ 9640/14:1988) 15 napig tartó bemerítés után

a bevonat változatlan

3%-os ecetsav-oldatban (MSZ 9640/14:1988) 24 órai bemerítés után

a bevonat változatlan

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 5 évig.

Csomagolás: 0,25, 0,75 és 2,5 literes címkével ellátott ónozott patentdoboz.

Alkalmazás: Acélfelületeket oxidmentesíteni és zsírtalanítani kell. A könnyű- és színesfém-felületek csak zsírtalanítást igényelnek. A DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK zománcfestéket általában 2-3 rétegben alkalmazzák. A száraz rétegvastagság acélfelületek esetében beltéren legalább 60-80 µm, kültéren min. 120 µm szükséges.  Könnyűfémfelületekre 40-60 µm rétegvastagság alkalmazandó két rétegben. Az egyes rétegek felhordása között kb. 5 óra száradási időt kell biztosítani.

Ha a festés 20 oC alatti hőmérsékleten történik, a száradási idő arányosan meghosszabbodik:
         0 oC-on 10 nap,
       5 oC-on  5 nap száradási időt kell biztosítani, és ez alatt az idő alatt nedvesség, eső és párásság sem érheti a bevonatot.  

A DUNAPLASZT CSATORNAFESTÉK termékek felvitele ecseteléssel, teddy hengerrel és szórással egyaránt végezhető.

Hígítás: Nem szükséges, de IZOFIX Hígító 513-mal lehetséges.

Tűzveszélyességi fokozat: II. Tűz- és robbanásveszélyes!

Veszélyes anyagtartalom: 1-2 % xilol, 20-25 % 1-metoxi-2-propilacetát, 15-20 % izobutilacetát.

VOC tartalom: 500 g/l

Figyelmeztető  mondatok:
                H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
                H 319 Súlyos szemirritációt okoz.
                EUH 66 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:
                P 102 Gyerekektől elzárva tartandó. 
                
P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.
                
P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.    
 
               P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható.
                P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.
                P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.
A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Termékváltozatok

250 ml, antik-réz, fényes
Készleten
Érdeklődjön
400 ml, bronz, fényesaeroszol
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
400 ml, ezüst, fényesaeroszol
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
400 ml, réz, fényesaeroszol
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
750 ml, réz, fényes
Készleten
Érdeklődjön
750 ml, ó-metáll, fényes
Készleten
Érdeklődjön
750 ml, ezüst, fényes
Készleten
Érdeklődjön
750 ml, bronz, fényes
Készleten
Érdeklődjön
antik-réz, fényes
Készleten
Érdeklődjön
bronz, fényes
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
ezüst, fényes
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
ó-metáll, fényes
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
réz, fényes
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
Nincs elérhető termékváltozat!