Regisztrálom a Boltomat!

CUPROLIN antifouling festék

Ajánlja a terméket másoknak!
Válasszon termékváltozatot:
Nincs kiválasztva termékváltozat...Nincs elérhető ár!

Boltok és áruházak ajánlatai országszerte

Termék részletes leírása

CUPROLIN antifouling festék

MŰSZAKI ADATOK 

Felépítés: Szintetikus műgyanta alapú, antifouling hatású és egyéb adalékanyagot tartalmazó festék.

Választék:

CUPROLIN ANTIFOULING vörös 800

CUPROLIN ANTIFOULING szürke 200

CUPROLIN ANTIFOULING kék

Alkalmazási terület: Hajók vízvonal alatti felületének és egyéb tartósan vízbe merülő szerkezetek, tárgyak antifouling festésére alkalmazzák. A korszerű felépítésű CUPROLIN ANTIFOULING festék vízben lassan kioldódó rézvegyület tartalmánál fogva meggátolja az algák, kagylók stb. letelepedését. A CUPROLIN ANTIFOULING festék tixotróp tulajdonságú, ezért függőleges felületen sem folyik meg, vastag rétegben is felhordható.

Minőségi jellemzők:

Külső

színes, homogén eloszlású szuszpenzió

Kifolyási idő 23 oC-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 6 mm-rel mérve

min. 160 s

Nem illóanyag tartalom (MSZ ISO 1515:1992) 105 oC-on 2 óra

min. 68%

Szemcsefinomság (MSZ EN 21524:1993)

20-30 µm

Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993)

 

1. fokozat

max. 30 perc

5. fokozat

max. 24 óra

Bevonat külseje

barnásvörös vagy szürke színű, egyenletes, matt

Vízállóság (MSZ 9640/11:1983) 480 óra

enyhén mattult, világosodott

Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999)

0 fokozat

Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)

kb. 8 m2/kg

Ceruza keménység (MSZ 9640/2:1989)

H

Tárolási garanciális idő: Az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 1 évig. 

Csomagolás: 1 és 2,5 literes ónozott acéllemez dobozban, 25 kg acéllemez kannában.

Alkalmazás: Bármely, megfelelően kialakított védőbevonat-rendszer utolsó rétegeként alkalmazzák a CUPROLIN ANTIFOULING festéket, optimálisan két rétegben. Az első réteg csak 24 óra száradás után vonható át.

Rézvegyület-tartalma miatt nem szórható, ecseteléssel vagy hengerezéssel kell felhordani. A felhordásra alkalmas konzisztenciát Izofix hígítóval kell beállítani.

A CUPROLIN ANTIFOULING festék hatóanyaga folyamatosan, lassan oldódik ki a bevonatból. Ez biztosítja a huzamosabb ideig tartó antifouling hatást. Az igénybevétel mértékétől függően felülvizsgálat után célszerű felújítani, egy újabb réteg CUPROLIN ANTIFOULING festék felhordásával.

Hígítás: Izofix 513 hígítóval.

Veszélyes anyagtartalom:         24% rézvegyületet (szórással nem hordható fel), és

                                               7 % metoxi-propanol

18% white-spirit 150/200 tartalmaz

VOC tartalom: 500 g/l

Figyelmeztető  mondatok:      

            H 226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

            H 302  Lenyelve ártalmas.

            H 304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

            H 336  Álmosságot vagy szédülést okozhat.

            H 400  Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

            H 410  Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó károsodást okozhat.

A z óvintézkedésre utaló mondatok:

     P 102 Gyerekektől elzárva tartandó.

     P 210  Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

     P 261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belégzését.   

     P 271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőztetett helyiségben használható. 

     P 280 Védőkesztyű/védőruha/szemüveg/arcvédő használata kötelező.

     P 305 + P 351 + P 338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés  vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása. Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

Termékváltozatok

1 l, vörös 800
Online és Készleten
Érdeklődjön
1 l, fekete
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
1 l, kék
Online rendelhető
Érdeklődjön
1 l, szürke 200
Online rendelhető
Érdeklődjön
2,5 l, vörös 800
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
2,5 l, fekete
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
2,5 l, kék
Kérésre beszerezzük
Érdeklődjön
2,5 l, szürke 200
Online rendelhető
Érdeklődjön
Nincs elérhető termékváltozat!